Ngày 08 và 09/4/2023, UBND phường Bắc Hà đã tiến hành thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết quả trong 02 ngày đã thu được số tiền 900 triệu đồng trên 800 triệu đồng kế hoạch HĐND phường giao, đạt tỷ lệ 113%.

   

 Tuy nhiên trong quá trình triển khai thu thuế, nhận thấy trên địa bàn phường còn có một số thửa đất vắng chủ (đất trống chưa xây dựng, không có người ở hoặc cho thuê, hộ khẩu thường trú không ở trên địa bàn…) chưa thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, gây thất thoát nguồn thu ngân sách và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. UBND phường đã ban hành công văn số 62/UBND-ĐCMT ngày 14/4/2023 về việc rà soát các thửa đất vắng chủ trên địa bàn phường Bắc Hà.

Đoàn đi rà soát thông tin đất vắng chủ tại TDP phường Bắc Hà

         Qua 07 ngày thực hiện việc rà soát trên tổ dân phố 3 và tổ dân phố 9, đã phát hiện 33 thửa đất vắng chủ, đã tiến hành kê khai lập bộ ra thông báo 17 thửa,  16 thửa đang tìm thông tin. UBND phường đã có lộ trình thực hiện rà soát xuyên suốt trên toàn địa bàn từ nay đến hết tháng 6/2023. Song song với việc kê khai lập bộ truy thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là thực hiện việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và thực hiện các nghĩa vụ khác đối với những hộ có đất.

          Việc rà soát thông tin các thửa đất vắng chủ để đưa vào kê khai lập bộ thu thuế là việc làm hết sức quan trọng nhằm đảm bảo công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được chính xác, minh bạch, công bằng đồng thời tránh tình trạng nợ đọng thuế và thất thu ngân sách.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 239.803
    Online: 14