Sáng ngày 05/4/2023, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Bắc Hà tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Sỹ Ân, Thành ủy viên, PCT UBMTTQ Thành phố; các đ/c BTV Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, trưởng phó các tổ chức đoàn thể, UVUBMTTQ phường Bắc Hà nhiệm kỳ 2019-2024; Bí thư chi bộ - trưởng ban CTMT; Tổ trưởng các TDP; các cá nhân tiêu biểu đã về dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội '' Đại đoàn kết toàn dân tộc'' giai đoạn 2003 - 2023

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và qua những bài học, kinh nghiệm trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" cho thấy việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư từng bước có sức lan tỏa trong đời sống chính trị của nhân dân. Hàng năm MTTQ phối hợp chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua thi đua yêu nước, nhân dân đã đoàn kết một lòng hưởng ứng lời kêu gọi chung tay xây dựng Phường điển hình toàn diện của Thành phố; xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát triển sâu rộng, thiết chế văn hóa được đầu tư, đáp ứng cơ bản được nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện kịp thời; Nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động, sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay trên địa bàn phường tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng Tổ dân phố mẫu xanh sạch đẹp. Trong 20 năm đã ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng 605 lượt tập thể và 1.450 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động. Đến nay 100% TDP đạt tổ dân phố văn hóa; 6/9 tổ dân phố đạt danh hiệu ‘’TDP mẫu’’; 1 nhà văn hóa đạt ‘’ Nhà văn cộng đồng, ngôi nhà trí tuệ’’; phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2016 đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí về đích phường VMĐT kiểu mẫu trong năm 2023.

Đ/c Ngô Sỹ Ân - Thành ủy viên, phó chủ tịch UBMTTQ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đ/c Phạm Thị Hoan – PBT Đảng ủy, chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Sỹ Ân, Thành ủy viên - Phó chủ tịch UBMTTQ Thành phố và đồng chí Phạm Thị Hoan, phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Bắc Hà đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua. Các đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới cần bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của người dân, lấy lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân làm trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đổi mới nội dung tổ chức ngày hội nhằm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia thực sự ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nâng cao chất lượng ngày hội đáp ứng với nguyện vọng của Nhân dân góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn phường.

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu 

Hội nghị đã khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2003-2023. 

Lãnh đạo trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2003 - 2023

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 239.773
    Online: 29