TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mặt khác, tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Ngày 22/02/2023, UBND phường Bắc Hà phối hợp với Mặt trận tổ quốc phường tổ chức triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức UBND phường và Nhân dân trên địa bàn phường về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Và được tiến hành một cách dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức đó là triệu tập hội nghị, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của phường, tổ dân phố và những người am hiểu pháp luật và luật sư trên địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin qua khai thác Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên môi trường mạng bằng điện thoại thông minh, máy tính,… tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia góp ý đầy đủ và chất lượng. 

Sau khi tiến hành triển khai kế hoạch lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại phường, các đồng chí Bí thư chi bộ -  trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố và tổ trưởng tổ dân phố phối hợp triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Nhân dân tại các tổ dân phố.

 Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tài liệu nghiên cứu tham gia ý kiến là Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trang thông  tin điện tử phường và phát tài liệu về tại các tổ dân phố.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 16 chương với 236 điều và có nhiều điểm mới hơn so với Luật Đất đai năm 2013. Do vậy nội dung lấy ý kiến của cán bộ và Nhân dân phải toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được dư luận quan tâm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Đối tượng lấy ý kiến gồm: Cán bộ, công chức, viên chức UBND phường và Nhân dân trên địa bàn phường. 

Hình thức lấy ý kiến:

+ Trang thông tin điện tử phường Bắc Hà tại địa chỉ: http://Bacha.hatinhcity.gov.vn)

+ Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến UBND phường qua công chức địa chính xây dựng trước ngày 02/3/2023 để tổng hợp ý kiến gửi lên cấp trên nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi) ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 239.734
    Online: 25