Thực hiện Văn bản số 2345/SNN-PTMT ngày 01/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đôn đốc nộp kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp năm 2023 theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh Hà Tĩnh. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Bắc Hà có nhu cầu khẩn trương đăng ký kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách năm 2023 bằng văn bản gửi về UBND phường Bắc Hà để tổng hợp trước ngày 20/11/2022. Các nội dung đăng ký hỗ trợ căn cứ và Nghị Quyết 51/2021/NQ-HĐND gửi kèm theo.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 239.805
    Online: 16