Ngày 27/10/2022 UBND thành phố cũng đã bàn hành Thông báo số 96/TB-UBND về việc công bố công khai phê duyệt điều chỉnh bổ sung lế hoạch sử dụng đất của năm 2022 thành phố Hà Tĩnh. Và sau đây là nội dung:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 239.686
    Online: 25