Năm 2022 trên địa bàn phường Bắc Hà có 07 dự án đầu tư công triển khai mới, trong đó có 03 dự án do phường làm chủ đầu tư và 04 dự án do Ban QLDA thành phố là chủ đầu tư. Các dự án đã được UBND thành phố Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư và đang được triển khai thi công. Danh mục các dự án có QĐ kèm theo

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 239.765
    Online: 31