Năm 2022 phường Bắc Hà đăng ký xây dựng CTMT với 05 tuyến mương thoát bẩn dài 414m kích thước (50x60)cm và 32 tuyến thảm nhựa dài 9881m2. Các công trình thuộc danh mục CTMT được thành phố phê duyệt đều được hưởng cơ chế hỗ trợ theo NQ 29/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Tĩnh ngày 28/12/2021

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 239.683
    Online: 23