Thực hiện Công văn số 1774/UBND-VP ngày 04/8/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc chuyển đơn ông Đặng Quốc Phúc, địa chỉ tại số nhà 44, đường Xuân Diệu, Tổ dân phố 4, Phường Bắc Hà. Sau khi rà soát, kiểm tra quá trình thực hiện, UBND phường Bắc Hà đã có văn bản trả lời công dân.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 239.657
Online: 18