Sáng ngày 01/4/2022 phường Bắc Hà tiến hành chi trả nguồn kinh phí chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, đối tượng F1 do đại dịch covid - 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng chính phủ được xét duyệt năm 2021 với 148 hộ tổng số tiền 238.070.000đ ( trong đó đối tượng F1 107 người: 156.270.000đ; Lao động tự do 26 người: 36.800.000đ; hộ kinh doanh 15 hộ: 45.000.000đ)

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 200.065
    Online: 23