Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTG ngày 26/5/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và công văn số 2999/UBND-KT ngày 16/11/0/2021 của UBND thành phố về việc tuyên truyền, thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Sau đây là toàn bộ nội dung công văn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 125.419
    Online: 6