Thi công thảm ngõ 01 Xuân Diệu. tuyến ngõ có mật độ dân cư thấp, một bên là hồ Công đoàn

               Ngày 04/8/2021 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh Khóa XXI, kỳ họp thứ 2 đã họp và thông qua  Nghị quyết số 15/NQ-HĐND. Nghị quyết ban hành Một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023. Nghị quyết 15/NQ-HĐND ban hành ngày 04/8/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 đến hết ngày 31/12/2023 áp dụng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến, thương mại, tín dụng; xây dựng, nâng cấp đường giao thông và quản lý nhà nước về đất đai từ 15/8/2021 đến hết ngày 31/12/2023 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Cụ thể các nội dung cơ chế hỗ trợ được quy định rõ tại Nghị Quyết

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 125.452
    Online: 5