Sau kỳ họp thứ 2 HĐND phường Bắc Hà khóa X ngày 23/7/2021. UBND phường thực hiện công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2021 theo hướng dẫn tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 119.196
    Online: 10