Sau kỳ họp thứ 2 HĐND phường Bắc Hà khóa X ngày 23/7/2021, HĐND phường Bắc Hà đã ban hành Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2020. UBND phường thực hiện công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 172.729
    Online: 1