Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC ngày 26/5/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Tĩnh về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, có 30 đại biểu đã trúng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban biên tập cổng thông tin phường Bắc Hà trân trọng giới thiệu danh sách những người trúng cử (Theo từng đơn vị bầu cử) .

TT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên                         người trúng cử đại biểu HĐND

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

1.

Đơn vị bầu cử số 1  Gồm: Phường Bắc Hà

 

1. Dương Tất Thắng

91,53

2. Trần Thị Trà Giang

87,46

3. Tô Thái Hòa

77,79

2.

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm: Phường Trần Phú, Phường Hà Huy Tập

1. Nguyễn Văn Đức

92,68

2. Tống Thị Quỳnh Hoa

89,35

3. Trần Quốc Toản

84,49

4. Nguyễn Xuân Long

84,21

3.

Đơn vị bầu cử số 3  Gồm: Phường Đại Nài, xã Thạch Bình

1. Phan Ngọc Long

81.67

2. Trương Công Trung

81.67

3. Trần Thị Thùy Vinh

77.42

4

Đơn vị bầu cử số 4  Gồm: Phường Nam Hà, Phường Văn Yên

1. Nguyễn Đức Danh

94,05

2. Đoàn Thị Diễm Hương

87,31

3. Trần Xuân Sơn

85,05

5

Đơn vị bầu cử số 5  Gồm: Phường Tân Giang, Phường Nguyễn Du

1. Lương Quốc Tuấn

93,81

2. Nguyễn Quốc Hùng

91,56

3. Trương Đình Dũng

90,18

4. Lê Thị Cẩm Tú

83,71

6

Đơn vị bầu cử số 6  Gồm: Phường Thạch Linh

1. Nguyễn Văn Quý

90.01

2. Nguyễn Thị Ái Liên

89,01

3. Nguyễn Phi Khanh

87,16

7

Đơn vị bầu cử số 7  Gồm: Phường Thạch Quý, xã Thạch Hưng

1. Nguyễn Trọng Hiếu

93,50

2. Trần Quốc Đạt

86,90

3. Nguyễn Hữu Nam

84,18

8

Đơn vị bầu cử số 8  Gồm: Xã Thạch Hạ, xã Đồng Môn

1. Phạm Hùng Cường

95,60

2. Hồ Văn Đại

91,16

3. Nguyễn Tiến Đông

88,93

4. Trần Thị Phương

87,92

9

Đơn vị bầu cử số 9  Gồm: Xã Thạch Trung

1. Nguyễn Xuân Hậu

93,76

2. Lê Quang Đức

90,93

3. Nguyễn Văn Thành

81,12

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 200.008
    Online: 17