Theo Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 26/5/2021 của Ủy ban bầu cử phường Bắc Hà về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa X, có 21 đại biểu đã trúng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban biên tập cổng thông tin phường Bắc Hà trân trọng giới thiệu danh sách những người trúng cử (sắp xếp theo đơn vị bầu cử và thứ tự A, B, C ...).

Xác nhận 21 ông, bà được bầu tại 5 đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 01:

1) Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Phó chủ tịch HĐND  đạt tỷ lệ 87,66% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2) Ông Trương Huy Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy phường, trưởng Công An phường đạt tỷ lệ 90,21 % so với tổng số phiếu bầu hợp lệ

3) Ông Bùi Đông Phương – Tổ trưởng tổ dân phố 2 đạt tỷ lệ 84,66% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

4) Ông Trần Đình Sơn – Bí thư chi bộ 01 đạt tỷ lệ 83,13% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Đơn vị bầu cử số 02:

1) Ông Vương Tiến Dũng – Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường  đạt tỷ lệ 89,24% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2) Bà Phạm Thị Hoan – Phó Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà đạt tỷ lệ 86,64% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ .

3) Ông Trần Giang San – Bí thư chi bộ 3 đạt tỷ lệ 74,20% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ .

4) Ông Trần Quang Toàn – Thương mai, dịch vụ   đạt tỷ lệ 73,61% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ .

5) Bà Trịnh Thị Ánh Tuyết – Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Hà đạt tỷ lệ 76,26% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ .

Đơn vị bầu cử số 03:

1) Ông Nguyễn Duy Cừ - PCT MTTQ, CT hội Người Cao Tuổi đạt tỷ lệ 85,96% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ .

2) Ông Nguyễn Thanh Hải,  đạt tỷ lệ 87,66% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ sinh ngày 04/11/1965 (91,84% phiếu bầu).

3) Ông Phạm Xuân Lan – Phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 5 đạt tỷ lệ 91,43% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ .

4) Ông Bùi Đức Tứ - Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đạt tỷ lệ 69,96% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Đơn vị bầu cử số 04:

1) Bà Đậu Thị Chín – Chi hội trưởng hội Phụ nữ tổ dân phố 7 đạt tỷ lệ 86,63% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2) Ông Trần Đình Nghĩa – Bí thư chi bộ 6 đạt tỷ lệ 90,75% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ .

3) Bà Đinh Thị Nha Trang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường đạt tỷ lệ 90,12% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

4) Ông Lê Quốc Việt - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBND đạt tỷ lệ 96,44% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ .

Đơn vị bầu cử số 05:

1) Ông Nguyễn Duy Hải – UV BCH Đảng ủy, PCT UBND phường đạt tỷ lệ 89,02% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2) Ông Nguyễn Đình Đức – Bí thư chi bộ 8  đạt tỷ lệ 87,57% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

3) Ông Trần Phan Đồng – UV BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ 9 đạt tỷ lệ 74,64% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.

4) Bà Nguyễn Thị Yến – UV BCH Đảng ủy, Chủ tịch hội LHPN phường  đạt tỷ lệ 78,21% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.978
    Online: 11