Thực hiện Hướng dẫn số 16 -HD/ĐTN ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Tĩnh về việc sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Nội dung sinh hoạt ôn lại truyền thống 90 năm, tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên.

Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020; về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và vận động, khuyến khích đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, công cuộc đổi mới xây dựng dất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; trau dồi thêm về lý tưởng cách mạng, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ trẻ đã hy sinh thân mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam nhằm xứng đáng là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 119.166
    Online: 6