Chiều 15-3, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026. UBMTTQVN phường cho biết, Ủy ban bầu cử phường đã tiếp nhận được 39 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường.

Theo nhận xét của Ban thường trực UBMTTQ, hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu. Thành phần ứng cử viên  được các cơ quan đơn vị giới thiệu theo cơ cấu cũng đã đạt yêu cầu định hướng phấn đấu tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài đảng. Trong số 39 ứng cử viên đại biểu phường có 17 người là nữ, 9 đại biểu trẻ, 6 đại biểu ngoài đảng. ...

Danh sách các ứng cử viên đại biểu HĐND phường lần này cho thấy phần lớn đều là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao và đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú hoặc công tác. 39 hồ sơ ứng cử đại biểu phường đều có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú hoặc công tác là 100%. Các đơn vị được phân bổ cũng đã xem xét lựa chọn  giới thiệu người ứng cử phù hợp cơ cấu, trình độ năng lực, địa vị chức vụ tương đương nhau.

      Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương, Hội nghị hiệp thương đã thống nhất  đã biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 39 ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dự kiến, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, ngày từ ngày 21-3 đến ngày 13-4, UBMTT phường  sẽ tiến hành trao đổi với cơ quan tổ chức đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường. Đảo đảm quyền bình đẳng của các ứng cử viên trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và vận động bầu cử.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 200.020
    Online: 21