Sáng 03-2, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc phường Bắc Hà đã tiến hành Hội Nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường Bắc Hà nhiệm kỳ 2021-2026.

 Chủ tịch UBMTTQ VN phường khai mạc Hội nghị.

Căn cứ điều 2 Nghị Quyết 1187/NQ-UBVQH14, ngày 11/1/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, sau khi thống nhất ý kiến với thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thông báo dự kiến các cơ quan, tổ chức, địa bàn tổ dân phố giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bắc Hà khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng là 39 người, thành phần cơ cấu như sau:

Tổ chức Đảng: 03 người ( nữ: 2 người).

 Chính quyền ( Lãnh đạo HĐND; UBND; Công an, trường học): 9 người ( Nữ: 2 người; ngoài đảng: 1 người; trẻ dưới 40 tuổi: 2 người).

Tổ chức chính trị xã hội (UBMTTQ, hội phụ nữ; Hội CCB; Hội ND; Hội NCT): 9 người ( Nữ: 4 người; Ngoài đảng: 1 người; Trẻ dưới 40 tuổi: 2 người);

 Doanh nghiệp, thương mại dịch vụ và địa bàn Tổ dân phố): 18 người ( nữ: 4 người; Ngoài đảng: 2 người; Trẻ dưới 40 tuổi: 2 người)

 100% đại biểu tại Hội nghị đã biểu quyết thống nhất với ý kiến của Thường trực HĐND phường khóa IX.
          Theo quy định của Luật bầu cử, trong vòng 5 ngày, chậm nhất là ngày 8/2, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, UBMTTQ sẽ có sự điều chỉnh cơ cấu số lượng, thành phần cho phù hợp trước khi tiến hành Hiệp thương lần thứ 2.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 200.032
    Online: 22