Nhiều chính sách vừa được Tỉnh, thành phố và các ngành triển khai nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngày 29/10/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 3659/QĐ-UBND về quy định tạm thời một số nội dung về hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bão, lũ, ổn định đời sống trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh. Theo đó, thực hiện hỗ trợ ứng cứu trong bão, lũ, hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhận bị thiệt hại do bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kịp thời khắc phục thiệt hại về nhà ở của người dân do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân, đảm bảo trật tự xã hội. Quyết định ưu tiên dành nguồn lực ngân sách Nhà nước, trong đó chủ yếu là ngân sách Trung ương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở bị sập, trôi, hư hỏng nặng. Việc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tránh trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

 

Về nội dung hỗ trợ, Quyết định nêu rõ: Hỗ trợ các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi, hư hỏng nặng do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 như sau:

- Hỗ trợ Gia đình có người chết: 15 triệu đồng/ người.

- Hỗ trợ người bị thương nặng: 5 triệu đồng/ người.

- Đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn ngân sách hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ.

- Đối với nhà bị hư hỏng từ 80% trở lên ngân sách hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/hộ,

- Đối với nhà bị hư hỏng từ 50% đến dưới 80% ngân sách hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/hộ ,

- Đối với  nhà bị hư hỏng từ 30% đến dưới 80%  ngân sách hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/hộ.

- Đói với những hộ gia đình có nhà chính bị hư hỏng và các công trình phụ trợ khác dưới 30%. Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức khác từ Thành phố đến tổ dân phố, công dồng dân cư, dòng họ giúp đỡ cùng gia đình khắc phục để sớm ổn định cuộc sống.

- Đối với các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi mất 100% hoặc hư hỏng toàn bộ lương thực, thiếu đói thì hỗ trợ 15 Kg gạo/nhân khẩu trong thời hạn 3 tháng. Đối với các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi một phần lương thực, thiếu đói thì hỗ trợ 15 Kg gạo/nhân khẩu trong thời hạn 1 tháng.

- Hỗ trợ đối với cây trồng sản xuất đúng quy hoạch: Diên tích rau màu các loại thiệt hại trên 70% hỗ trợ 2.000.000 đồng / ha; thiệt hại từ 30%-70% hỗ trợ 1.000.000 đồng/ ha;

- Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 10.000-20.000 đồng/con; Trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 21.000-35.000 đồng/ con;

 Căn cứ mức độ thiệt hại về nhà ở và mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, LĐCB các tổ dân phố thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ, khối lượng bị thiệt hại, tổ chức họp toàn thể các hộ dân, bình xét, phân loại; Niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.961
    Online: 7