Xác định công tác thực hiện cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian qua, phường Bắc Hà đã nổ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc triển khai cơ chế “một cửa”, “ một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, căn cứ vào nội dung, chương trình CCHC của tỉnh và thành phố, ngay từ đầu năm, UBND phường  đã ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường, xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, nhất là cán bộ phụ trách tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả. Đến nay, 100% CBCC của phường  đã sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc để điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của phường được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp. Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động phường Bắc Hà còn thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ công chức tại bộ phận một cửa của phường được nâng lên rõ rệt; ý thức, trách nhiệm và phong cách làm việc được thực hiện nghiêm túc, đúng Nội quy, quy chế của cơ quan đề ra; tinh thần phục vụ nhân dân nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ, thân thiện, nhận được sự hài lòng của người dân. Để bộ máy nhà nước tiếp tục được kiện toàn và củng cố, từng bước hoàn thiện và đi vào nề nếp góp phần quan trọng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho công dân, UBND phường cũng đã sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của cấp thẩm quyền về danh mục hồ sơ, trình tự, mẫu đơn, tờ khai, thời gian giải quyết trong từng loại hồ sơ cụ thể. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ dân tốt hơn. Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với bộ phận một cửa, có khen thưởng kịp thời, biểu dương cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại phường. Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công việc, UBND phường đã đầu tư các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, biểu mẫu; bàn ghế ngồi chờ của công dân; Bảng niêm yết công khai thủ tục, lệ phí, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính để nhân dân tiện tra cứu, Bảng hướng dẫn nhân dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến qua mạng. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính tại UBND phường Bắc Hà đã và đang tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm một số mặt còn hạn chế, thời gian tới phường Bắc Hà  tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tiến tới xây dựng mô hình “Một cửa hiện đại”, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; gắn Cải cách TTHC với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 182.592
    Online: 12