UBND phường Bắc Hà thông báo cho toàn thể cán bộ, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan phối hợp theo dõi, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động cơ quan phường Bắc Hà trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định. Khi phát hiện có cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan phường Bắc Hà vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính như: ý thức kỷ luật lao động kém, đi muộn, về sớm, ăn sáng, uống rượu bia trong giờ hành chính, gây khó dễ, phiền hà hoặc gây chậm trễ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 239.648
    Online: 9