Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của phường Bắc Hà được thực hiện theo đúng quy định của Luật tiếp công dân; Nghị số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư 06/2014 quy định quy trình tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.Địa phương đã quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân. Theo đó, bố trí cán bộ, bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND. Công tác tiếp công dân bước đầu đã có những kết quả tích cực, đã duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Nhờ thực hiện tốt việc tiếp công dân nên trong những năm gần đây, đơn thư khiếu nại, tố cáo không có, chủ yếu là các đơn thư kiến nghị phản ánh phường Bắc Hà đã kịp thời giải quyết không để bức xúc trong quần chúng nhân dân.Ngoài tiếp dân thường xuyên và định kỳ theo quy định, đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường đã thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy chế.Thông qua công tác tiếp dân đã tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách pháp luật cho nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở đia phương đảm bảo, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 199.967
   Online: 13