UBND phường Bắc Hà tổ chức tập huấn vận hành trang thông tin điện tử cho toàn thể các thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử.

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 20/11/2019 của UBND thành phố về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc thành phố năm 2020; Căn cứ tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin tại địa phương. Ngày 20/9/2020 tại hội trường UBND phường Bắc Hà đã diễn ra buổi tập huấn vận hành trang thông tin điện tử cho toàn thể các thành viên Ban biên tập phường. Tham gia chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí Nguyễn Duy Hải - Phó chủ tịch UBND phường. Tại buổi tập huấn, Giảng viên đã trình bày, hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan:

- Cung cấp tài khoản cho các thành viên Ban biên tập.

- Cách thức xây dựng tin bài.

- Cách thức duyệt tin bài.

- Phát hành tin bài.

- Cách thức cập nhật các kênh tin liên quan như: các hoạt động, điều kiện tự nhiên, lịch làm việc, văn bản chỉ đạo điều hành, danh bạ…

- Phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực và kênh tin.

Tại buổi tập huấn các thành viên Ban biên tập đã tập trung lắng nghe, tiếp thu và thực hiện thực hành chi tiết cách thức soạn thảo các tin bài, kênh tin và được phân công nhiệm vụ vận hành trong thời gian tới. 

Bế mạc lớp tập huấn đồng chí Nguyễn Duy Hải - Phó chủ tịch UBND phường đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn và yêu cầu: sau khi vận hành 100% các thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử nắm rõ quy trình và cách thức xây dựng tin bài, duyệt bài, phát hành, cập nhật các thông tin trên trang thông tin điện tử; Tăng cường xử lý công việc của cán bộ, công chức; Nâng cao việc công khai giải quyết thủ tục hành chính, các hoạt động tại địa phương trên môi trường mạng; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập phụ trách các lĩnh vực, kênh tin trên trang thông tin điện tử; Yêu cầu mỗi lĩnh vực xây dựng được tối thiểu 1 tin bài/ tháng nhằm vận hành tốt trang thông tin điện tử trong thời gian tới.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.999
    Online: 20