Về tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Ngọc Long, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, đồng chí Hồ Thị Hương Giang, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng phó các ngành, đoàn thể phường; các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2020

Tại Lễ mít tinh, bài diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thể hiện rõ: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là thắng lợi điển hình của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do chính Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Với khát vọng không có gì quý hơn độc lập tự do, Đảng bộ và nhân dân phường Bắc Hà đã vượt qua những thử thách ác liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đóng góp tích cực sức người, sức của cùng nhân dân cả nước hoàn thành thành thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Phát huy truyền thống của Cách mạng tháng 8, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bắc Hà quyết tâm đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. 

Đảng bộ phường Bắc Hà có 24 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2020, trong đó có 01 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 03 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 03 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 02 đồng chí 30 năm tuổi Đảng

Vinh dự được trao Huy hiệu Đảng, đại diện cho các đảng viên được nhận Huy hiệu đợt này, đồng chí Nguyễn Đình Nhu – đảng viên chi bộ TDP 5 xin hứa, dù ở cương vị công tác nào, những người đảng viên chúng tôi cũng đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau noi gương học tập.

Bế mạc buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bắc Hà luôn luôn trân trọng những cống hiến, đóng góp của lớp lớp cán bộ, đảng viên thế hệ cha anh đi trước. Đồng chí mong muốn, các đảng viên tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng phường ngày càng phát triển vững mạnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.969
    Online: 15