Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có bản sao kèm theo).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Bắc hà
     Liên kết website
    Thống kê: 21.835
    Online: 5