Ngày 22, 23/8, phường Bắc Hà đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Đc Nguyễn Mai Linh UV BTV thành ủy, chủ tịch UBMTTQ thành phố, đồng chí Lê Thanh Phác, Uỷ viên BTV thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; đc Trần Quốc Tuấn, phó tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập của thành phố; đại biểu các phường, xã đến tham quan diễn tập cùng Khung diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Hà.

Trong 1.5 ngày, Phường Bắc Hà đã tập trung vào diễn tập với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ở giai đoạn này, Khung diễn tập sẽ tập trung vào vấn đề huấn luyện 1, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; xử trí tình huống A2. Tập trung triển khai 3 nội dung chính, đó là LLVT phường nhận: Thông báo tình hình địch, mệnh lệnh, chỉ thị, ra lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, Quyết định điều động LLDB động viên, PTKT, Quyết định mở rộng LLDQ; Hội ý ban CHQS phường dự kiến những công việc cần làm ngay, phân công thực hiện; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang phường từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; thông qua kế hoạch xử lý tình huống bạo loạn vũ trang, khủng bố, giải thoát con tin; Hội nghị UBND triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT từ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; Giao nhiệm vụ, hiệp đồng xử trí tình huống A2. Vấn đề huấn luyện 2, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực. Ở vấn đề này Khung diễn tập sẽ tập trung vào thực hiện 3 nội dung: hội ý Ban thường vụ Đảng ủy thống nhất chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển trạng thái SSCĐ, chuẩn bị họp BCH Đảng bộ ra Nghị quyết lãnh đạo; Tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân phường bất thường, ra Nghị quyết chuyển địa phương  vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, thông qua kế hoạch phòng không nhân dân; Hội nghị UBND phường triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; triển khai  kế hoạch sơ tán nhân dân, động viên quân dự bị, PTKT.

Hội ý Ban chỉ huy quân sự phường

Đ.c lê Văn Hồng Trưởng công an báo cáo tình hình tại cuộc họp BCH Đảng bộ phường

Họp UBND phường triển khai nhiệm vụ

Giai đoạn 2, Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ: Hội nghị BCH Đảng bộ phường thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Hội nghị UBND phường giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu; Tổ chức sơ tán nhân dân ( Sơ tán gần 500 người của tổ 1, tổ 2) ; thông qua kế hoạch công tác MTTQ, các đoàn thể; Thông qua kế hoạch các tổ chức, ngành.

Đc Nguyễn Trọng Hoàng - Chỉ huy trưởng BCH QS phường báo cáo kế hoạch phòng không nhân dân tại kỳ họp HĐND thứ 10 ( bất thường)

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thông qua Kế hoạch công tác tại khu sơ tán

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ; Nội dung: Xử trí tình huống đánh địch tiến công vào địa bàn.

                                    Sơ tán nhân dân gần 500 người của tổ 1, tổ 2

Khung diễn đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong điều hành, phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, chỉ đạo tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, triển khai nghiêm túc, toàn diện các nội dung diễn tập. Trong 1.5 ngày tổ chức diễn tập, Khung diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Hà đã tổ chức quán triệt tốt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, vận dụng linh hoạt, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Cuộc diễn tập đã kết thúc tốt đẹp, để có được kết quả đó, là nhờ có sự hiệp đồng xuyên suốt từ Ban chỉ đạo diễn tập cấp thành phố đến Khung diễn tập cấp phường cùng các thành phần lực lượng vũ trang tham gia. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Hà năm 2019 được đánh giá cao. Thông qua diễn tập giúp lực l­ượng vũ trang phường Bắc Hà từng b­ước nâng cao khả năng sẵn sáng chiến đấu, đảm bảo xử trí nhanh, kịp thời, có hiệu quả khi có các tình huống xảy ra, giữ vữngan ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

                                                        Khung diễn tập tại hu sơ tán ( Nhà văn hóa tổ 11)

 Phát biểu kết luận tại Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Hà, đồng chí Trần Quốc Tuấn- Phó tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong Khung diễn tập phường Bắc Hà, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà phường Bắc Hà cần khắc phục và tập trung thực hiện tốt, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 21 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Quán triệt mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI). Trên cơ sở kết quả diễn tập đã đạt được, tổ chức rút kinh nghiệm ở từng cấp, từng ngành, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phơng án phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua thực tiễn diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Hà trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức để nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập cho những năm tiếp theo.

 Tại buổi tổng kết đã biểu dương, khen thưởng cho 3 tập thể: tập thể Tổ dân phố 1, 2, 11 và 5 cá nhân: đc Nguyễn Trọng Hoàng, Đc Bùi Đức Tứ, Đc Trần Thị Ngọc Bích, Đc Nguyễn Văn Hùng đã có thành tích cao trong diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Hà năm 2019./.

Một số hình ảnh diễn tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Bắc hà
     Liên kết website
    Thống kê: 21.836
    Online: 6