Sáng 05/7/2019, Thường trực HĐND phường Bắc Hà tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND phường với các Ban, Tổ trưởng, thư ký của các tổ đại biểu HĐND phường để rà soát công tác chuẩn cho kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Chủ tịch HĐND, đồng chí Nguyễn Văn Lợi – P.chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Hoan – PBT Thường trực Đảng ủy, Đồng chí Trần Viết Minh – PBT, Chủ tịch UBND; Đồng chí Nguyễn Duy Hải – Chủ tịch UBMTTQ, các đồng chí trong các Ban Pháp chế, Ban kinh tế, Tổ trưởng và thứ ký 5 tổ Đại biểu, các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phường thay mặt Thường trực HĐND phường báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND phường và các tổ đại biểu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực, cố gắng của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND phường đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Thường trực HĐND phường, đã tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua; Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới, dành nhiều thời gian hơn để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; Hoạt động giám sát của HĐND phường đã được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các cuộc giám sát; Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân hiệu quả thiết thực hơn theo hướng tổ chức nhiều điểm tiếp xúc; Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ trong việc xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng chặt chẽ; Tăng cường thực hiện nội dung yêu cầu giải trình trong phiên họp Thường trực HĐND  để kịp thời đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được hoạt động của HĐND vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị cử tri còn chậm; việc trả lời chất vấn có lúc còn chưa tập trung vào vấn đề mà đại biểu quan tâm; Công tác giám sát cũng còn có những hạn chế, nội dung kiến nghị chưa cụ thể, chưa rõ trách nhiệm…

          Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, các đồng chí Tổ trưởng, thư ký các tổ đại biểu đã phát biểu trao đổi, thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tập trung vào các nội dung như: Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND; vấn đề thẩm quyền, trách nhiệm những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới; việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát, theo dõi đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Từ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND phường đề xuất, kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát.

                                                                Toàn cảnh hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải-  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND đã tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Với sự nỗ lực, cố gắng của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND đã có nhiều đổi mới. Hoạt động giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND phường tăng cường. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân đã được nâng lên rõ nét, được cử tri và nhân dân đánh giá cao, ghi nhận. Tuy nhiên trong hoạt động còn một số tồn tại, hạn chế như đã nêu tại báo cáo. Chủ tịch HĐND phường đề nghị trong thời gian tới cần làm tốt một số nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp; Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng các Nghị quyết  đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của phường. Hoàn thành các Chương trình giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường trách nhiệm của các tổ đại biểu, đại biểu trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả các phiên họp của Thường trực HĐND, nhất là hiệu quả hoạt động yêu cầu giải trình và giải trình. Tiếp tục tổ chức hiệu quả việc giao ban giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ trong giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Bắc hà
     Liên kết website
    Thống kê: 24.987
    Online: 11