Sáng ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân phường Bắc Hà tổ chức Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có ông Lê Thanh Phác – UV BTV thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố, trưởng đoàn công tác chỉ đạo phường Bắc Hà, Ông Hồ Văn Đại – Thành ủy viên, Phó ban Dân vận, phó trưởng đoàn công tác, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND, ông Nguyễn Xuân Long – Thành ủy viên, chủ tịch LĐLĐ thành phố, bà Nguyễn Thị Duyên tổ Đại biểu thành phố bầu trên địa bàn phường Bắc Hà; ông Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Bà Phạm Thị Hoan - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường; Ông Trần Viết Minh - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - đại biểu HĐND phường; Ông Nguyễn Duy Hải - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Trưởng Ban pháp chế HĐND phường; cùng các đại biểu HĐND phường khóa IX, Bí thư các Chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố và Trưởng các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phường.

  

Các ông bà đại biểu HĐND Thành phố bầu trên địa bàn

Bà Nguyễn Thị Duyên báo cáo kết quả kỳ họp thứ XX, HĐND Thành phố

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã được nghe các báo cáo, thông báo:

- Báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 12 khóa XX, HĐND thành phố

- Lãnh đạo UBND phường báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách năm 2018; tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND phường khóa IX;

- Thường trực UB.MTTQ VN phường thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2019;

 - Ban Kinh tế - Xã hội, ban pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Thường trực HĐND phường báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND phường và kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND phường.

Ông Phạm Xuân Lan tổ đại biểu HĐND số 3 phát biểu thảo luận

Phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn: có 7 ý kiến phát biểu của đại biểuHĐND, 5 ý kiến phát biểu của đại biểu mời và 1 ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Lê Thanh Phác – UV BTV thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố, trưởng đoàn công tác chỉ đạo phường Bắc Hà, 12 ý kiến phát biểu với 42 nội dung được đề cập: về quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất đai , quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; sửa chữa hạ tầng, hệ thống thoát nước, giải quyết các vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng tổ dân phố điểm, nhà văn hóa điểm. … Tại phiên thảo luận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã trả lời, giải trình và ghi nhận đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, cũng như có kế hoạch bổ sung vào phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Trên cơ sở thảo luận thống nhất cao, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về kết quả thu chi 6 tháng đầu năm và ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành ủy viên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phường ổn định, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND phường. Tuy nhiên, Tình hình tái lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn xảy ra. Trật tự an toàn xã hội diễn biến khó lường, hoạt động kinh doanh dịch vụ “dễ phát sinh tệ nạn xã hội” còn tiềm ẩn phức tạp. Do đó, yêu cầu UBND phường quyết liệt chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND phường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra trong năm 2019. Các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường vai trò giám sát, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng Phường Bắc Hà văn minh đô thị.

      Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bắc Hà khóa IX.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Bắc hà
     Liên kết website
    Thống kê: 24.993
    Online: 9