TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Quốc Việt

Chủ tịch UBND

02

Nguyễn Duy Hải

Phó chủ tịch UBND

03

Nguyễn Trọng Hoàng

Ủy viên UBND

04

Trương Huy Phương

Ủy viên UBND

 

Nhiệm vụ:

+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, phápluật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân phường.

+ Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở phường hoạt động có hiệu quả.

+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền địa phương; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại,tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể nhân dân ở phường.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng, phó tổ dân phố theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân phường và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân phường.

+ Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.442
Online: 2