1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 40 Nguyễn Huy Tự – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 02393.691328

      Fax              : 02393.691328

      E-mail          : phuongbacha.tpht@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Viết Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

2 Lê Quốc Việt Ủy viên BCH Đảng ủy, PCT UBND phường

 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Trọng Hoàng

Ủy viên BCH Đảng ủy, CHT BCH Quân sự phường

2

Lê Văn Hồng

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng CA phường

 

4.  Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân phường: 

Các phòng ban chức năng:

STT

SĐT

CÁC NGÀNH CHUYÊN MÔN

1

0915657677

VĂN PHÒNG HĐND - UBND

2

0943300907

QUÂN SỰ

3

0945024772

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

4

0915983785

VĂN HÓA - XÃ HỘI, GIÁO DỤC

5

0912098788

KẾ TOÁN - NGÂN SÁCH

6

0916510898

ĐỊA CHÍNH - MÔI TRƯỜNG

7

0918137678

XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ

8

0988907023

CHÍNH SÁCH

9

0917335097

ĐỘI THUẾ

10

0913352397

CÔNG AN

11

0912885677

TRẠM Y TẾ

12

0982664656

DÂN SỐ - KHHGĐ

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Bắc hà
 Liên kết website
Thống kê: 24.561
Online: 5