Thông tin về Lãnh đạo:

1. Đảng uỷ:

a. Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy

b. Phạm Thị Hoan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

c. Lê Quốc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy

2. Hội đồng nhân dân:

a. Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐND.

b. Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch HĐND.

3. Uỷ ban nhân dân:

a. Lê Quốc Việt - Ủy viên UBND, Chủ tịch UBND.

b. Nguyễn Duy Hải - Ủy viên UBND, Phó Chủ tịch UBND.

4. Mặt trận tổ quốc:

a) Đinh Thị Nha Trang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 103.944
Online: 5