Thông tin về Lãnh đạo:

1. Đảng uỷ:

a. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy

b. Đồng chí Phạm Thị Hoan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

c. Đồng chí Lê Quốc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy

2. Hội đồng nhân dân:

a. Bà Phạm Thị Hoan - Chủ tịch HĐND.

b. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch HĐND.

c. Ông Vương Tiến Dũng - Trưởng ban pháp chế.

d. Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Kinh tế.

3. Uỷ ban nhân dân:

a. Lê Quốc Việt - Ủy viên UBND, Chủ tịch UBND.

b. Nguyễn Duy Hải - Ủy viên UBND, Phó Chủ tịch UBND.

4. Mặt trận tổ quốc:

a) Đinh Thị Nha Trang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 121.336
Online: 11