Thông tin về Lãnh đạo:

1. Đảng uỷ:

a. Đồng chí Trần Thị Trà Giang – Th.UV, Bí thư Đảng ủy

b. Đồng chí Phạm Thị Hoan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

c. Đồng chí Nguyễn Đức Hải – Phó Bí thư Đảng ủy

2. Hội đồng nhân dân:

a. Bà Phạm Thị Hoan - Chủ tịch HĐND.

b. Ông Lê Quốc Việt - Phó Chủ tịch HĐND.

c. Ông Vương Tiến Dũng - Trưởng ban pháp chế.

d. Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Kinh tế.

3. Uỷ ban nhân dân:

a. Nguyễn Đức Hải - Ủy viên UBND, Chủ tịch UBND.

b. Nguyễn Duy Hải - Ủy viên UBND, Phó Chủ tịch UBND.

c. Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên UBND, Phó Chủ tịch UBND.

4. Mặt trận tổ quốc:

a) Đinh Thị Nha Trang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 239.798
Online: 9