1. ỦY BAN MTTQ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI PHƯỜNG BẮC HÀ
Địa chỉ: 40 Nguyễn Huy Tự - Phường Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh

1.UBMTTQVN phường:

Điện thoại: 0945522013

Email: haind.pbacha@hatinh.gov.vn

2.Liên đoàn lao động

Điện thoại: 0945634999

Email: loinv.pbacha@hatinh.gov.vn

3.Hội Liên hiệp Phụ nữ

Điện thoại: 0918487976

Email: trangdtn.pbacha@hatinh.gov.vn

4.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948068627

Email: yentth.pbacha@hatinh.gov.vn

5.Hội Nông dân

Điện thoại: 0984148497

Email: dungvt.pbacha@hatinh.gov.vn 

6.Hội Cựu Chiến binh

Điện thoại: 0848466200

Email: tubd.pbacha@hatinh.gov.vn

7.Hội Chữ thập đỏ

Điện thoại: 0918487976

Email: trangdtn.pbacha@hatinh.gov.vn

8.Hội cựu TNXP

Điện thoại: 0944362183

Fax:

Email:

9.Hội cựu giáo chức

Điện thoại: 0974903159

Fax:

Email:

10.Hội bảo trợ NTT-TMC

Điện thoại: 0988907023

Fax:

Email: huyenntp.pbacha@hatinh.gov.vn

11.Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin

Điện thoại: 0987771489

Fax:

Email: dungnt.pbacha@hatinh.gov.vn

12.Hội Khuyến học

Điện thoại: 0948068627

Email: yentth.pbacha@hatinh.gov.vn

13.Hội Người cao tuổi

Điện thoại: 0943330469

Email: cund.pbacha@hatinh.gov.vn

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Bắc hà
 Liên kết website
Thống kê: 24.989
Online: 12