Phường Bắc Hà là phường trung tâm của Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà tĩnh được thành lập ngày 14/09/1981. Qua 3 lần chia, tách đến nay phường có diện tích 96,46 ha với dân số gần 10.258 nhân khẩu được chia thành 15 tổ dân phố, có gần 50 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, có 01 trường tiểu học và 01 trường Mầm. Nhân dân chủ yếu là cán bộ viên chức về hưu và một phần sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Nhìn chung đời sống nhân dân ổn định và ngày càng phát triển.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 239.789
Online: 27