1. Thông tin chung: 

      Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 40 Nguyễn Huy Tự – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 02393.691328

      Fax              : 02393.691328

      E-mail          : phuongbacha.tpht@hatinh.gov.vn

2. Thường trực HĐND phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thanh Hải

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Văn Lợi Ủy viên BCH Đảng ủy, PCT HĐND phường

3. Ban Kinh tế HĐND phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Thị Hoan

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng ban

2 Đinh Thị Nha Trang Chủ tịch Hội LHPN - Phó ban
3 Trần Đình Sơn Tổ trưởng tổ dân phố 1 - Ban viên
4 Nguyễn Thanh Tuấn Bí thư chi bộ tổ dân phố 6 - Ban viên
5 Trần Quang Toàn Tổ trưởng tổ dân phố 7 - Ban viên
6 Phạm Xuân Lan Tổ trưởng tổ dân phố 9 - Ban viên
7 Trần Phan Đồng Bí thư chi bộ tổ dân phố 14 - Ban viên

4. Ban Pháp chế HĐND phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Duy Hải

UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ - Trưởng ban
2 Nguyễn Duy Cừ Phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng ban TTND - Phó ban
3 Vương Tiến Dũng Chủ tịch Hội Nông dân - Ban viên
4 Phạm Thị Xanh Tổ trưởng tổ dân phố 4 - Ban viên
5 Nguyễn Văn Ngụ Tổ trưởng tổ dân phố 10 - Ban viên
6 Trần Đình Nghĩa Bí thư chi bộ tổ dân phố 11 - Ban viên
7 Trần Viết Tình Tổ trưởng tổ dân phố 13 - Ban viên

5. Danh sách đại biểu HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021:

TT Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh
Chức vụ 
1 NGUYỄN DUY CỪ 21/01/1955 P. Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban TTND
2 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 12/10/1985 Công chức Văn hóa - Xã hội
3 VƯƠNG TIẾN DŨNG 25/09/1975 Chủ tịch Hội Nông dân
4 TRẦN PHAN ĐỒNG 23/12/1955  Bí thư Chi bộ Dân phố 14
5 HÀ THỊ HƯƠNG GIANG 12/05/1979 Cán bộ Chuyên trách Dân số - KHHGĐ
6 NGUYỄN DUY HẢI 24/05/1983 Chủ tịch UBMTTQ
7 NGUYỄN THANH HẢI 4/11/1965 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
8 NGUYỄN THỊ HÒA 30/09/1972 Công chức Tư pháp- Hộ tịch
9 PHẠM THỊ HOAN 26/12/1971 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
10 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 26/04/1984 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
11 LÊ VĂN HỒNG 26/07/1966 Trưởng Công an phường
12 PHẠM XUÂN LAN 4/03/1961 Tổ trưởng dân phố 9
13 NGUYỄN VĂN LỢI 12/12/1965 Phó Chủ tịch HĐND
14 TRẦN VIẾT MINH 01/10/1963 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
15 TRẦN ĐÌNH NGHĨA 05/05/1957 Bí thư Chi bộ Dân phố 11
16 NGUYỄN VĂN NGỤ 19/05/1949 Tổ trưởng Dân phố 10
17 TRẦN ĐÌNH SƠN 10/09/1960 Tổ trưởng dân phố 1
18 TRẦN VIẾT TÌNH 20/08/1966 Tổ trưởng Dân phố 13
19 TRẦN QUANG TOÀN 29/6/1961 Tổ trưởng Dân phố 7
20 ĐINH THỊ NHA TRANG 18/06/1984 Chủ tịch Hội LHPN
21 NGUYỄN THANH TUẤN 12/10/1948 Bí thư Chi bộ dân phố 6
22 TRỊNH THỊ ÁNH TUYẾT 14/11/1975 Phó Hiệu trưởng trường THBH
23 LÊ QUỐC VIỆT 29/09/1977 Phó Chủ tịch UBND
24 PHẠM THỊ XANH 20/10/1953 Tổ trưởng dân phố 4

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Bắc hà
 Liên kết website
Thống kê: 24.979
Online: 4