PHƯỜNG BẮC HÀ

Địa chỉ cơ quan: Số 40, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393.691.328

I. Tổ chức bộ máy:

1. Đảng uỷ:

a. Trần Thị Trà Giang– Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

b. Phạm Thị Hoan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

c. Nguyễn Đức Hải – Phó Bí thư Đảng ủy

2. Hội đồng nhân dân:

a. Phạm Thị Hoan - Chủ tịch HĐND.

b. Lê Quốc Việt - Phó Chủ tịch HĐND.

c. Vương Tiến Dũng - Trưởng ban Pháp chế

d Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Kinh tế

3. Uỷ ban nhân dân:

a. Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch UBND.

b. Nguyễn Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND.

c. Nguyễn Văn Lợi - Phó chủ tịch UBND.

d. Trương Huy Phương - Trưởng công an, ủy viên UBND.

đ. Nguyễn Trọng Hoàng - CHT Quân sự, Ủy viên UBND.

4. Mặt trận tổ quốc:

a.Bà Đinh Thị Nha Trang - Chủ tịch UBMTTQ.

II. Khái quát quá trình hình thành và phát triển:

Phường Bắc Hà là phường trung tâm của Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà tĩnh được thành lập ngày 14/09/1981. Qua 4 lần chia, tách, sáp nhập đến nay phường có diện tích 96,06 ha với dân số 9982 nhân khẩu, 2914 hộ được chia thành 9 tổ dân phố, có gần 33 cơ quan hành chính, sự nghiệp, 139 doanh nghiệp đóng trên địa bàn, có 01 trường tiểu học và 01 trường Mầm, 01 trường PTTH; 1289 hộ kinh doanh cá thể ( trong đó: có địa điểm cố định 944 cơ sở). Nhân dân chủ yếu là cán bộ viên chức về hưu và một phần sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Nhìn chung đời sống nhân dân ổn định và ngày càng phát triển.

+ Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên: Phía Bắc giáp phường Nguyễn Du, phía Đông giáp phường Trần Phú, phía Nam giáp phường Nam Hà, phía Tây giáp  phường Tân Giang.

+ Cơ sở tôn giáo: không.

+ Di tích lịch sử, ngành nghề truyền thống: Không.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 239.675
Online: 22