+ Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên: Phía Bắc giáp phường Nguyễn Du, phía Đông giáp phường Trần Phú, phía Nam giáp phường Nam Hà, phía Tây giáp  phường Tân Giang.

+ Cơ sở tôn giáo: không.

+ Di tích lịch sử, ngành nghề truyền thống: Không.

+ Danh thắng: không.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 239.647
Online: 8