DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thanh Hải

BTĐ ỦY, CT HĐND

0912281038

2

Lê Quốc Việt

Chủ tịch UBND

0912052717

3

Phạn Thị Hoan

PBT Đảng ủy

0919190715

4

Nguyễn Duy Hải

Chủ tịch UBMTTQ

0945522013

5

Nguyễn Văn Lợi

PCT HĐND

0945634999

6

Đinh Thị Nha Trang

CT UBMTTQ

0918487976

7

Trần Hải

VP HĐND-UBND

0919505851

8

Trần Thị Ngọc Bích

Công chức Văn hóa

0915983785

9

Nguyễn Thị Hòa

Công chức TP,HT

0945024772

10

Nguyễn Trọng Hoàng

Phường Đội trưởng

0943300907

11

Nguyễn Thanh Phong

Công chức ĐC-XD

0913842838

12

Nguyễn Thị Phương Huyền

Công chức CSXH

0988907023

13

Nguyễn Thị Tú Oanh

Công chức KT, NS

0947050556

14

Trần Thị Lệ Hằng

Công chức KT, NS

0913390604

15

Nguyễn Thị Yến

Chủ tịch Hội LHPN

0948227207

16

Trần Thị Hải Yến

Bí thư Đoàn TN

0948068627

17

Bùi Thị Thùy Dương

Công chức VP

0916273386

18

Vương Tiến Dũng

CT Hội Nông dân

0984148497

19

Bùi Đức Tứ

CT Hội CCB

0915501678

20

Phạm Thị Duyên

PCT Hội Nông dân

0917248788

21

Nguyễn Trọng Dũng

PCT HCCB

0333367467

22

Nguyễn Duy Cừ

PCT MTTQ, TBTT

0943330469

23

Nguyễn Văn Hùng

Đội QLTTĐT

0906587253

24

Đào Xuân Biên

Đội QLTTĐT

0943568199

25

Nguyễn Ngọc Tuấn

PĐ phó, P BTĐTN

0947772007

26

Đặng Thị Thanh Hương

PCT HLHPN

0947546222

27

Trần Hậu Long

Bảo vệ

0355319845

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 239.681
Online: 21