DANH SÁCH

           Tài khoản phần mềm quản lý hồ sơ công việc và chỉ đạo điều hành của UBND thành phố

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư

1

Nguyễn Thanh Hải

Bí thư Đảng ủy

haint.pbacha@hatinh.gov.vn

2

Phạm Thị Hoan

PBT Đảng ủy

hoanpt.pbacha@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Lợi

PCT HĐND

loinv.pbacha@hatinh.gov.vn

4

Trần Viết Minh

CT UBND

minhtv.pbacha@hatinh.gov.vn

5

Lê Quốc Việt

PCT UBND

vietlq.pbacha@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Duy Hải

Chủ tịch UBMTTQ

haind.pbacha@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Duy Cừ

Trưởng ban TTND

cund.pbacha@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Trọng Hoàng

Phường đội trưởng

hoangnt.pbacha@hatinh.gov.vn

9

Trần Hải

Văn phòng - TK

hait.pbacha@hatinh.gov.vn

10

Bùi Thị Thùy Dương

Văn phòng - TK

duongbtt.pbacha@hatinh.gov.vn

11

Văn Thị Ngọc

Địa chính - MT

ngocvt.pbacha@hatinh.gov.vn

12

Nguyễn Văn Thắng

Xây dựng - ĐT

thangnv.pbacha@hatinh.gov.vn

13

Trần Thị Ngọc Bích

Văn hóa xã hội

bichttn.pbacha@hatinh.gov.vn

14

Ng Thị Phương Huyền

Chính sách xã hội

huyenntp.pbacha@hatinh.gov.vn

15

Phan Thị Bé

Kế toán – Ngân sách

bept.pbacha@hatinh.gov.vn

16

Trần Thị Lệ Hằng

Kế toán ngân sách

hangttl.pbacha@hatinh.gov.vn

17

Nguyễn Thị Hòa

Tư pháp - Hộ tịch

hoant.pbacha@hatinh.gov.vn

18

Bùi Đức Tứ

Chủ tịch Hội CCB

tubd.pbacha@hatinh.gov.vn

19

Nguyễn Trọng Dũng

PCT Hội CCB

dungnt.pbacha@hatinh.gov.vn

20

Vương Tiến Dũng

CT Hội Nông dân

dungvt.pbacha@hatinh.gov.vn

21

Nguyễn Thị Thanh Hà

PCT Hội Nông dân

hantt.pbacha@hatinh.gov.vn

22

Đinh Thị Nha Trang

Chủ tịch Hội Phụ nữ

trangdtn.pbacha@hatinh.gov.vn

23

Nguyễn Thị Yến

PCT Hội LHPN

yennt.pbacha@hatinh.gov.vn

24

Trần Thị Hải Yến

Bí thư Đoàn TN

yentth.pbacha@hatinh.gov.vn

25

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phường đội phó

tuannn.pbacha@hatinh.gov.vn

26

Hà Thị Hương Giang

Dân số - KHHGĐ

gianghth.pbacha@hatinh.gov.vn

27

Lê Thị Hồng Vân

Văn thư – Tạp vụ

vanlth.pbacha@hatinh.gov.vn

28

Phạm Thị Duyên

VP Đảng ủy

duyenpt.pbacha@hatinh.gov.vn

29

Nguyễn Công Chiến

Đội QLĐT

chiennc.pbacha@hatinh.gov.vn

30

Nguyễn Văn Hùng

TV đội QLĐT

hungnv.pbacha@hatinh.gov.vn

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Bắc hà
 Liên kết website
Thống kê: 25.005
Online: 8