1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: MTTQ và các tổ chức Đoàn thể phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 40 Nguyễn Huy Tự – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 0945522013

        E-mail          : haind.pbacha@hatinh.gov.vn

2. Thường trực UBMTTQ phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Duy Hải

UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ

2 Nguyễn Duy Cừ PCT UBMTTQ, Trưởng ban TTND

 

3. Hội Nông dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Vương Tiến Dũng

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

2

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

 

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đinh Thị Nha Trang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN

2

Nguyễn Thị Yến

Phó Chủ tịch Hội LHPN

 

5. Hội Cựu chiến binh phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Bùi Đức Tứ

Chủ tịch Hội CCB

2

Nguyễn Trọng Dũng

Phó Chủ tịch Hội CCB

 

6. Đoàn thanh niên CSHCM phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Thị Hải Yến

Bí thư Đoàn thanh niên

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó bí thư Đoàn thanh niên, CHP BCH Quân sự

 

7. Công đoàn phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Lợi

PCT HĐND, Chủ tịch Công đoàn phường

2

Lê Quốc Việt

PCT UBND, PCT Công đoàn phường

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Bắc hà
 Liên kết website
Thống kê: 24.981
Online: 6