Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đến năm 2020 và những năm tiếp theo ; Đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị” trên địa bàn phường Bắc Hà năm 2020

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 83.446
    Online: 33