Thực hiện văn bản số 740/ UBND-VP ngày 01/4/2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao trả lời đơn thư công dân. Qua nghiên cứu đơn gửi kèm theo văn bản số 740/UBND-VP, UBND phường xin báo cáo một số nội dung chỉ đạo


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 83.442
    Online: 34